Plan B

U životu koliko god mi šutjeli o tome potrebno je imati osim glavnog i plan b. Taj famozni plan b služi i potreban je kad plan a zakaže i nema dalje.